KONCERNREDOVISNING OCH -KONSOLIDERING


Inom företag kan det ske stora bolagsombildningar. Nya bolag förvärvas, bolag fusioneras eller avyttras. Till detta kommer kraven på koncernredovisning i de nya reglerna inom IAS (International Accounting Standards).

Många koncerner vill konsolidera både legalt och operativt i samma system och kraven på snabbare rapportering ökar hela tiden. Allt detta kräver att koncernerna måste ha tillgång till moderna system för konsolidering och koncernrapportering. Vi kan medverka i projekt med:

  • projektledning
  • rådgivning och/eller diskussionspartner
  • framställning av kravspecifikationer
  • upphandling av system
  • införande av system

Ofta är dessa system kopplade till koncernens gemensamma datalager.

Vill Du veta mer? Kontakta Lars-Göran Gellbäck

Skriv ut