AFFÄRSSYSTEM


Cibol hjälper Er att välja rätt affärssystem till rätt pris. Vi hjälper Er också med att få ut mesta möjliga ur det valda systemet. Vi kan hjälpa till med att:

 • Specificera behoven inför en upphandling
 • Utvärdera alternativen
 • Förhandla om avtalsvillkor, leverans, priser mm
 • Leda införandeprojekt
 • Svara för arbete med integration mot andra system
 • Utforma rutiner, kontroller, dokumentation
 • Utbilda personalen
 • Utforma skräddarsydda rapporter
 • Bygga datalager utifrån ekonomiinformationen

System vi arbetar med
Några system som vi har aktuella kunskaper i:

 • Aaro
 • Agresso
 • Axapta
 • Cognos Controller (fd Frango Controller)
 • IFS Applications
 • Ocra
 • Visma PX
 • Visma Control

Agresso
Inom Cibol har vi långa och djupgående kunskaper om affärssystemet Agresso.

Vi ledde bl.a. arbetet med den första svenska installationen (på Telia Research) för c:a tio år sedan. Vi har också drivit ett av de största installationsprojekten, nämligen då samtliga försäkringskassor bytte till Agresso.

I Agresso arbetar vi främst med projektledning, anpassningar, utbildning och rapport-/frågeutformning.

Vill Du veta mer? Kontakta Olof Nordin


Skriv ut