EKONOMI / ADMINISTRATION


Gemensamt för alla våra konsulter är att vi kan ekonomi. Cibol har konsulter med lång och omfattande erfarenhet som linjechefer i olika företag från flera branscher. Vi känner kraven som ställs på företagens administrativa funktioner och kan bistå med experthjälp i förändringsarbeten som leder till effektivare rutiner och arbetssätt med ett maximalt utnyttjande av befintliga system.

Vi åtar oss också uppdrag där kunden under en kortare eller längre period, av olika orsaker, omgående måste tillfälligt bemanna en befattning. Vi kan här med vår omfattande erfarenhet från praktiskt linjearbete erbjuda våra kunder expertis inom löpande redovisning, koncernredovisning, bokslut, beskattning, likviditetsplanering och IT.

Vill Du veta mer? Kontakta Christer Lodin

Skriv ut