PROJEKTLEDNING


Projektledare
Vi tillhandahåller projektledning endera som fristående uppgift eller i kombination med aktivt deltagande i utvecklingsarbetet.

Erfarenhet från linje- och projektarbetsformer leder till att vi oftast kan lösa de ev. konflikter som kan uppstå i projekt.

Bemanning av projekt är en viktig framgångsfaktor. Vi medverkar till att projektet får rätt sammansättning.

Engagemang är en förutsättning för väl genomförda projekt. Vi arbetar för att projekt drivs i positiv anda och att deltagarnas förmågor lyfts fram.

Projektmål
Vi anser att varje projekt förtjänar att få en ordentlig målbeskrivning så att beslutsfattare, deltagare och övriga intressenter vet vart man är på väg.

Planering
Vi kräver att beställaren tar ställning till hur ett projekt genomförs. Därför ar det viktigt med en redig tid- och aktivitetsplanering.

Uppföljning och rapportering
Vi förser beställaren med information om projektet med den frekvens som vi kommit överens om.

Skriv ut