Ett kunskapsföretag

Cibol har varit verksamt sedan 1980 och är ett kunskapsföretag med en bred erfarenhet av projektledning och alla aspekter av förändringsarbeten. Vi arbetar främst med ekonomistyrning och med förändring av kundens organisation och verksamhet.

Affärsidé
Cibols affärsidé är kompetensöverföring hos kunden genom projektledning, analys, utveckling av verksamhetens styrning och styrmedel, utvärdering och upphandling av programvaror och införande av ekonomi-/affärssystem.

Cibols kunder
Våra kunder finns inom näringslivets flesta branscher, statliga myndigheter och verk samt bransch- och intresseorganisationer av olika slag.

Cibol som företag

Cibol är ett partnerägt företag och omfattar idag fyra verksamma konsulter. Dessutom finns ett nätverk av konsulter, vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder ett brett sortiment av tjänster.

Våra medarbetare har lång konsulterfarenhet eller lång erfarenhet som chefer i linjen från något företag. Gemensamt är att våra konsulter kan projektledning och är vana vid förändringsarbeten.

Skriv ut